Υπόλοιπη Ελλάδα

ΑΦΟΙ ΑΦΕΝΤΑΚΗ Ο.Ε.
Αβάντων 15
34100 Χαλκίδα
22210 22289

Maurice Lacroix

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΗΓ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
Σπύρου Τσικνια 2 (πρώην Τσαλδάρη)
30100 Αγρίνιο
26410 29095

Maurice Lacroix

Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αβέρωφ 19
45221 Ιωάννινα
26510 26618

Maurice Lacroix
Fortis

ΒΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γρ.Λαμπράκη 9Α
46100 Ηγουμενίτσα
26650 22794 & 26650 22930

Maurice Lacroix
Rodania
Manfred Cracco

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΩΤΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Νικηφόρου Θεοτόκη 60
49100 Κέρκυρα
26610 24854

Maurice Lacroix

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
Ευγενίου Βουλγάρεως 90-92
49100 Κέρκυρα
26610 27051-2

Manfred Cracco